Loon bij ziekte

  1. Loon bij ziekte

Loon bij ziekte

In het Burgerlijk Wetboek 7:629 is bepaald dat een werkgever 2 jaar lang 70% van het inkomen moet doorbetalen. Daar bovenop is in de cao voor schoenherstel branche afgesproken dat een zieke werknemer recht heeft op:

  • tot 100% in de eerste zes maanden,
  • tot 90% in de volgende zes maanden en
  • tot 80% in het tweede ziektejaar.

Ziekteverzuim kost jouw bedrijf dus niet alleen veel tijd, maar ook veel geld.

Lees meer over de verzuimverzekering van het NSV ZorgPortaal.